0
Košík je prázdný
0

  Základy satelitnej techniky

  DIGITÁLNY SATELITNÝ SYSTÉM

  1. Úvod

  V súčasnosti je jednou z možností sledovania televízneho aj rádiového vysielania príjem pomocou satelitnej antény (tiež „parabola" alebo „satelit").  Satelitné vysielanie pochádza z geostacionárnych družíc (pohybujú sa zároveň s otáčaním Zeme a „visia" stále na rovnakom mieste), ktoré sa nachádzajú vo výške 36.000 km a sú rozmiestnené nad rovníkom. Z tohoto dôvodu musia byť parabolické antény („satelity") určené na príjem satelitných TV a rádio staníc nasmerované (z hľadiska geografickej polohy Slovenska) na južnú časť oblohy, v praxi približne tam, kde vidíme slnko o 12:00 h. (SEČ),  pod uhlom 33° (a menej).

  V našich podmienkach sú najzaujímavejšie družice:

  • Astra 1 (19,2°E) – cca. 250 voľných (prevažne nemeckých) a cca. 800 kódovaných programov

  • Astra 3 (23,5°E) – vysielané programy: STV 1,2, Markíza,JOJ(karta SkyLink) TA3 a ČT1,ČT2, Prima (karta CzechLink), ČT24

  • Hotbird (13°E) – viac ako 600 voľných kanálov z celej Európy

  • Thor (1°W) –  DIGI, UPC, MAGIO, MusicBox, Nautik a škandinávske kanály

  Podrobný rozpis družíc a kanálov nájdete na www.parabola.cz alebo www.lyngsat.com.

  2. Popis

  Satelitný systém ako celok môžeme pomyselne rozdeliť na 2 hlavné časti:

  • Vonkajšia satelitná jednotka

  • Vnútorná jednotka

  Vonkajšiu a vnútornú jednotky vyberáme na základe výberu požadovaných programov. 

  Vonkajšia satelitná jednotka

  Typ A)
  Najjednoduchšia jednotka obsahuje parabolickú anténu a nízkošumový konvertor (LNB). Parabola je nasmerovaná na požadovanú družicu, výstupný signál z konvertora je privedený cez koaxiálny kábel do satelitného prijímača.  Veľkosť paraboly je daná intenzitou vysielania danej družice. V našich podmienkach pre tie najbežnejšie družice sú vhodné paraboly od priemeru 60cm (Vonkajšia jednotka Fe-60). V praxi vplývajú na kvalitu príjmu signálu aj poveternostné vplyvy ako husté mraky, sneh a dážď, ktoré prirodzene bránia prestupu signálu. Tieto vplyvy môžeme čiastočne eliminovať použitím presnej paraboly s väčším priemerom a kvalitnejším LNB (Vonkajšia jednotka Gibertini 85). Takáto jednotka umožňuje prijímať programy iba z jednej družice (pevná pozícia).

  Kvalita LNB je najčastejšie posudzovaná podľa jeho šumového čísla (čím nižšie, tým kvalitnejšie). V súčasnosti sa používajú LNB s hodnotami 0,2 – 0,3 dB. Použitý koaxiálny kábel musí byť určený na prenos frekvencií 950-2150 MHz s impedanciou 75 Ohm. Jeho dĺžka pri bežnom priemere 6,8 mm by nemala presiahnuť cca. 60m, potom je treba zaradiť do cesty linkový zosilňovač.

  Typ B)

  Ak chceme sledovať vysielanie z viacerých družíc, na jednu bežnú parabolu môžeme využiť tzv. „multifeed usporiadanie", kedy je možné prijímať signál z viacerých družíc, ktoré sú blízko pri sebe (do 18°). V praxi najčastejšie používame usporiadanie ASTRA3-Astra1-Hotbird. Parabolu s LNB nasmerujeme na prostrednú družicu a pridáme pomocou multifeed držiaka ďalšie LNB. Tieto LNB jednotky sa prepínajú pomocou prepínača, najčastejšie cez DiSEqC povely zo satelitného prijímača. Prepínač je umiestnený pri parabole a odtiaľ je  signál jedným káblom privedený do satelitného prijímača. Pre uvedený typ príjmu existujú aj špeciálne paraboly , u ktorých je možné zabezpečiť príjem v širšom rozsahu prijímaných družíc.
  Pomocou prepínača je možné zabezpečiť príjem aj z viacerých parabol. Hlavnou výhodou je väčší výber programov – príjem programov z viacerých družíc, pri okamžitom prepnutí na požadovaný kanál..

  Typ C)

  Pri použití natáčacieho systému s motorom je možné prijímať programy zo všetkých družíc, ktoré dostatočne pokrývajú signálom danú lokalitu.  Tu si však treba uvedomiť, že prepínanie na programy z rozličných družíc prebieha s istou časovou odozvou, ktorá je daná rýchlosťou  mechanického natočenia  paraboly.
  Pre potreby inštalácie je nutné vedieť, že dĺžka koaxiálneho  kábla (v prípade motora ovládaného a napájaného z prijímača) by nemala presahovať 25m. U menších typov parabol – do 90cm tvorí motor, pozicionér a polárny záves jeden kompaktný celok, u väčších parabol (nad 90 cm)  sú motor, pozicionér a polárny záves samostatné jednotky. Pri výbere satelitného prijímača by tento mal mať funkciu DiSEqC 1.2.  Hlavnou výhodou tohoto systému je veľmi veľký výber programov, ktoré sú však dostupné s istým časovým oneskorením.

  Typ D)

  Pokiaľ typy A, B a C sú určené na príjem programov s jediným satelitným  prijímačom, typ „D" sa používa na simultánne sledovanie rôznych programov na viacerých prijímačoch.  Kľúčovým prvkom tohoto systému je tzv. „multiprepínač" a špeciálne LNB.  Využitie typu D je teda všade tam, kde je požiadavka sledovať rozličné programy na viacerých prijímačoch v rovnakom čase. (Väčšie rodinné domy, hotely, bytové domy,...).

  Vnútorná satelitná jednotka

  Vnútornú satelitnú jednotku predstavuje satelitný prijímač alebo „receiver".  Vyrábajú sa rôzne typy. Pri výbere satelitného prijímača je opäť rozhodojúci najmä výber programov. Vysielané programy sa vo všeobecnosti delia na voľné (tiež FTA – Free To Air) a kódované.
  Pre príjem len voľných programov stačí jednoduchý digitálny prijímač, tzv. FTA (napr. EM-150 FTA).

  Jednoduchý digitálny satelitný prijímač bez možnosti dekódovania (EM-150 FTA)

  Kódované programy sú spravidla sprístupňované pomocou príslušnej dekódovacej karty, ktorá sa vkladá priamo do štrbiny v prijímači (priamo zabudovaný dekódovací modul, ktorý nie je možné meniť – napr. EM-150 CR)

  Digitálny satelitný prijímač s priamo zabudovaným modulom, ktorý nie je možné meniť (EM-150 CR)

  alebo sa vkladá do vymeniteľného modulu, ktorý sa následne vloží do voľného tzv. „CI slotu" v satelitnom prijímači. CI-slot je vlastne rozhranie (vyzerá ako štrbina v prijímači o rozmeroch 60x12x80mm), ktoré umožňuje použitie ľubovoľného vymeniteľného modulu v danom prijímači. Jeden CI-slot umožňuje vloženie jedného dekódovacieho modulu s jednou dekódovacou kartou

  Digitálny satelitný prijímač s jedným voľným CI rozhraním - „1x CI"


  Digitálny satelitný prijímač s dvoma  voľnými CI rozhraniami - „2x CI" (napr. EM-200 CI)

  Najpoužívanejšie karty u nás sú: SkyLink (STV1, 2, Markíza, JoJ), CzechLink (ČT1, ČT2, Prima), UPC Direct. Niektoré programy sú kódované, ale nie sú ďalej spoplatňované  (CzechLink, SlovakLink), ich príjem je určený pre koncesionárskych poplatníkov, užívateľ hradí iba úvodný poplatok za kartu. Po zakúpení karty a jej vložení do satelitného prijímača sú programy okamžite aktívne, ale len počas aktivačnej doby (cca. 28 dní), v priebehu ktorej užívateľ (koncesionár) musí vyplniť priloženú zmluvu a zaslať ju na uvedenú adresu. Kartu potom prevádzkovateľ vysielania cez družicu na stálo aktivuje.
  Programy vysielané v balíku služieb UPC Direct sú pravidelne spoplatňované a prístupné len na predplatené obdobie.

  Kódovanie programov je pomerne rôznorodé, existuje viacero kódovacích systémov a zároveň viacero druhov kariet a modulov.

  Príklady u nás najbežnejších kódovacích systémov:

  • CRYPTOWORKS „CW" (SkyLink, UPC Direct,…)

  • VIACCESS 1,2

  • MEDIAGUARD 1,2

  • IRDETO 1,2

  • NAGRAVISION

  • CONAX

  Keď chceme sledovať kódované programy, najprv musíme zistiť, ktoré programy sú kódované a v ktorom kódovacom systéme (toto zistíme na www.parabola.cz alebo www.lyngsat.com).  To nám umožní výber kompatibilnej karty (kariet) a správny typ modulu (modulov). Súčasne môžeme začať s výberom vhodného prijímača. Digitálnych satelitných prijímačov existuje mnoho typov, najbežnejšie sú vyobrazené nižšie.

  Kombinácie:

  1x zabudovaný modul CRYPTOWORKS (príp. iný) a 1 x CI – „1x CW + 1x CI"

  1x CW + 2x CI
  1x zabudovaný modul CRYPTOWORKS (príp. iný) a 2 x CI – „1x CW + 2x CI"
  (napr. EM-200 CR, HUMAX 5500 CRCI)

  Existujú aj satelitné prijímače so zabudovaným hard diskom (HDD), ktoré umožňujú zároveň zaznamenávať satelitné vysielanie. U niektorých typov je HDD pevne zabudovaný, niekde je vymeniteľný. Tieto prijímače spravidla bývajú vybavené dvoma CI slotmi. Typy ako napr. HUMAX 8000 PVR majú navyše druhý tuner, aby sa dal jeden program súčasne pozerať a druhý nahrávať.

  3. Ostatné zariadenia

  Pri výbere prijímača je tiež dôležitým parametrom možnosť zapojenia ďalších zariadení. To je dané predovšetkým typom a počtom výstupov, ktoré sú na zadnej strane satelitného prijímača.

  Satelitný prijímač môže mať okrem štandardného SCART výstupu aj rôzne  kombinácie rozličných výstupov ( AV cinch, S-video, TV-OUT, S/PDIF, RS 232…).
  SCART výstupy slúžia na pripojenie k TV, video (príp. iný rekordér).
  S/PDIF, je audio digitálny výstup v optickej alebo koaxiálnej podobe a pripája sa na domáce kino.
  CINCH výstupy slúžia na pripojenie Hi-Fi zostavy.
  RF vstup slúži na pripojenie TV antény, na RF výstupe je táto zlúčená s namodulovaným signálom zo satelitného prijímača (výstupný kanál satelitného prijímača sa musí nastaviť tak, aby sa naovplyvňoval s TV anténou). RF výstup je možné rozviesť i na viac TV prijímačov (vždy iba 1 kanál, ktorý je nastavený na satelitnom prijímači). 
  Rozhranie RS 232 slúži na nahratie aktuálneho software do satelitného prijímača. Špeciálne prijímače majú aj konektory USB, príp. LAN na pripojenie s PC.

  4. Nastavenie a naladenie prijímača

  Satelitný prijímač sa ovláda prostredníctvom  menu na TV obrazovke. Menu obsahuje položky : Vyhľadávanie TV kanálov (automatické, manuálne), Editovanie kanálov, Rodičovské a iné zámky, Systémové nastavenia (typ vonkajšej jednotky, výstupný RF kanál, norma, atď.), Nastavenia informácie o sile a kvalite signálu, Informácie o dekóderoch a kartách,…  Pri nastavovaní prijímača treba postupovať podľa priloženého manuálu, jednotlivé typy sa značne odlišujú.